Videa

05. 11. 2021 - Jak se projevuje duchovní nedisciplinovanost?

Především naším lpěním a chtěním, které pramení z odtrhnutí se od sebe a tím tedy i od vedení z vesmíru.

01. 11. 2021KRESBA

Jak probíhá vzájemná komunikace v mezilidských vztazích energeticky?

Jak si během této komunikace držet sebe?

Kdy můžete teprve pomáhat druhým, aby Vás to neoslabovalo?

V druhé části videa hovořím a zakresluji základní informace o naší hodnotě.

02. 10. 2021 - Jakým způsobem jednat, abychom prošli životní skulinkou do další důležité fáze našeho vývoje co nejsnadněji?

05. 09. 2021 - V každém momentě svého života máme možnost být tou nejlepší verzí sebe sama přímo úměrně našemu duchovnímu vývoji.

27. 08. 2021 - Duchovní rozbor - náčrt toho, jak je s námi spolupracováno a jakým způsobem spolupracujeme s vesmírem, když následujeme své srdce.

22. 08. 2021 - Duchovno je vše kolem nás. My jsme duchovní bytosti, a to že si to uvědomujeme, nás staví do o to zodpovědnější pozice v přístupu k sobě a těm druhým. Nicméně ten, kdo hlásá, že je duchovní, se vlastně odděluje a vyvyšuje nad druhými, a to čisté duchovno, které se po nás chce, abychom žili ve svých srdcích prostřednictvím svých dennodenních činů, vlastně nežije.

01. 08. 2021 - Jak se upevňovat a čelit nepříjemným lidem ve svém okolí?

Jedná se o lidi, kteří ještě nedokázali najít skutečnou naději a víru v život. 

Z tohoto důvodu se stali nešťastnými a to se může projevovat například sobeckostí, arogancí, agresivitou..apod.
S přístupem, o kterém hovořím ve videu, se jednak energeticky ochráníte, ustojíte danou situaci,
poučíte a inspirujete toho nepříjemného člověka a k tomu všemu, se navíc ještě vnitřně posílíte a stabilizujete.

Ano, to vše lze skutečně nabýt a získat z jedné situace pro sebe a pro své okolí.

Naslouchejte pozorně.

24. 07. 2021 - Záhořovo lože je nezbytnou součástí duchovního vývoje.

Již jste jej někdy prožili?

Co si představit pod tímto termínem a co konkrétně znamená jeho prožití pro náš duchovní vývoj?

Kdy se do něj dostáváme a podle čeho poznáme, že jsme jej již prožili?

Tyto a další otázky Vám budou zodpovězeny ve videu.

16. 07. 2021 - Každý jedinec má v sobě sílu, která určuje možnosti a schopnosti toho, co dokáže zvládnout.
To znamená, jakým způsobem dokáže unést úskalí svého života.

Vnitřní sílu lze posilovat. Čím více si ji pěstujeme a uvědomujeme, tím snadněji dokážeme vidět a prožít svá různá životní úskalí s nadhledem.

Vnitřní sílu osobnosti určuje samotný charakter osobnosti a míra víry, kterou jedinec má.

Jak lze vnitřní sílu vědomě posilovat? se dozvíte v tomto videu.

03. 07. 2021 - Hledání našeho údělu zde na Zemi bývá někdy dlouhou poutí. 

Jak nacházet to, proč jsme tady a jaká jsou jednotlivá vodítka, která nás vedou ke svému velkému úkolu?

Skládání si mozaiky toho, kdo jsme, odkud pocházíme a jaké jsou naše úkoly, je vědomou duchovní prací, která se nám dříve či později vrátí a přinese nám tu největší odměnu - pochopení smyslu života.

21. 06. 2021 - Při každém setkání s lidmi přirozeně cítíme energie, které máme mezi sebou už prožité za mnoho životů. Je důležité umět v těchto energiích číst a vyhodnocovat je správně.

Díky této duchovní práci si usnadníme cestu životem, upevníme svou stabilitu a nenecháme se zbytečně stáhnout do vztahů, které nám mohou uškodit. Správné jednání s lidmi představuje práci s energiemi, které můžeme svým přístupem měnit a narovnávat/očišťovat. 

Jednáme-li v každé situaci v přirozeném napojení, přirozeně se k nám dostává vedení, jak přistupovat k jednotlivým lidem a situacím. Důvěřujte těmto energiím a především sobě, své intuici.

12. 06. 2021 - Hledání smyslu života a našeho vnitřního štěstí, je mnohdy celoživotní poutí. Existují však různé ukazatelé a směrovky, které Vás umí přiblížit nebo dovézt k životnímu pochopení, jak svůj život vnímat. 

Toto video je jednou z těchto směrovek.

05. 06. 2021 - ☝️Jaký je prapůvodní smysl našeho bytí zde na Zemi?
                         ☝️Jak prožívat štěstí a mít v sobě neustále pocit smyslu života?
                         ☝️Co je od pradávna údělem ženy a jaké jsou její dary oproti muži?
                         ☝️Jak má vypadat ideální vztah dvou lidí?
                         ☝️Proč ženy manipulují a co tím způsobují sobě a svému okolí?
                         ☝️Jak vzniká chamtivá společnost?
                         Tyto a další otázky Vám mohou být zodpovězeny poslechnutím si tohoto videa.

30. 05. 2021Programy a scénáře, které nás dosud ovlivňovaly, je již čas ukončit.

Přílišná poslušnost, nezodpovědnost za svůj život a odevzdávání se autoritám, již nepotřebujeme.

Proč už nová generace těmito programy nežije a  jak moc je nezbytná péče o nás samotné, která nás vede k duchovnímu rozvíjení naší osobnosti?

23. 05. 2021 - V úvodu videa se rozpovídávám o své práci. Trochu poodkrývám, kdo jsem a s čím k Vám přicházím. Ve druhé části videa mluvím o tom, jak vnímám aktuální situaci ve společnosti a kam to celé směřuje.

21. 05. 2021 - Krátké 10-ti minutové video s náčrtem na tabuli, které vysvětluje jakým způsobem je utvářena naše osobnost a jak je důležité být sám sebou.

04. 05. 2021 - Vzhledem k tomu, že je ještě mnoho žen, které ještě nevidí svůj hlavní úděl, nýbrž se stále nacházejí v mylné představě toho, co jim předhazuje systém.
Zveřejňuji toto video, které snad více ozřejmí a dostane se ke všem, kteří potřebují pochopit, proč se zrodili a co je jejich údělem.
Ženy se plácají v nefunkčních vztazích a připadají si méněcenné.
To je třeba již změnit. Video je určeno nejen ženám, ale i mužům, aby pochopili, jak je to ve vesmíru uzpůsobeno.

01. 05. 2021 - Přeji krásný první máj!
Během předchozího měsíce, od posledního natočeného videa, ke mne chodily různé poznatky, které Vám mají býti sdělené.
Ve videu se tak věnuji následujícím tématům:

  • Duchovní žití, Bůh a smysl života 
  • Aktuální stav, který se nás nejen společensky dotýká
  • Vztahová rovina ženy a muže
  • Situace, které nám neustále chodí do života
  • Myšlení a nakonec Proč je někdy žádoucí a tolik těžké nepomáhat 

04. 04. 2021 - Díky emocím můžeme prožívat a vnímat naše aktuální nerovnováhu. Emoce nám ukazují, jak moc jsme se odchýlili od našeho středu - naší přirození rovnováhy.

06. 03. 2021 - Rozhodnutí jít vědomou duchovní cestou neznamená, že budu žít stejným způsobem a pouze si večer na hodinu zamedituji. Duchovní život je ve všem. Od způsobu jakým chodíme nakupovat do obchodu a jak se chováme k druhým, až po to, co jíme a na co myslíme.

01. 03. 2021 - Nestrachujte se o svou životní cestu.
Je-li Vaše každodenní jednání a přistupování k lidem čisté, bude s Vámi tak jednou i zacházeno :-).

22. 02. 2021 - Naší úkolem je rozvíjet sebe a expandovat naši duši. Jakým způsobem to celé probíhá, se dozvíte v tomto videu.

14. 02. 2021 - "Odcházení" je proces velice náročný a je třeba se na něj připravovat už za našeho života. Ve videu můžete vidět několik možností z mnoha, kam může naše duše po smrti kráčet.

07. 02. 2021 - Každý vztah, který v nás probouzí silné emoce či pocity, nám něco sděluje. Pravděpodobně se s tímto člověkem nesetkáváme poprvé a ani náhodou.
Jak přistupovat k takovýmto vztahům je popsáno v 7. díle výukového videa o základních duchovních vědomostech.

01. 02. 2021 - Když odevzdáme svou důvěru nesprávnému člověku, je to rozhodnutí, které se nám může v našem životě nehezky vrátit. 

O to více je třeba být ostražití v oblasti duchovního vývoje. Snadno můžeme podlehnout a nechat se vést duchovním učitelem, který nevykonává své poslání profesionálně a sám na sobě má co zlepšovat. 

Skutečný duchovní mistr nechce ovečky, nýbrž jeho zájmem je, aby ho naopak žáci "přerostli" a on je s dobrým pocitem a přáním pustil dál do světa.

23. 01. 2021 - Jak probíhá přiřazování úkolů ve vesmíru?

17. 01. 2021 - Čtvrtý díl vzdělávacího videa o základních duchovních vědomostech, pojednává o tom: Jak si tvoříme svoji vlastní realitu.

10. 01. 2021 - Třetí díl vzdělávacího videa o základních duchovních vědomostech, které by měl mít každý jedinec, který se rozhodl jít vědomou cestou. Tentokrát na téma: Vesmírný řád a smysl našeho života

03. 01. 2021 - Základní duchovní vědění - náčrt na tabuli 2 - Energetický systém

27. 12. 2020 - Základní principy fungování vesmíru - náčrt na tabuli 1 - pojmy duše x dobro x zlo

24. 12. 2020 - Rychlá a naléhavá zpráva pro Vás - Nebojte se být opravdoví!
Právě v tento vánoční čas kolem sebe můžeme vidět mnoho situací, které jsou však klamáním, nepodléhejte těmto iluzím a stůjte pevně za sebou! Přeji především sílu a vytrvalost!

18. 12. 2020 - Naše duše je vrhána do různých životních situací, které jsou mnohdy již předem dané. Zvláště první životní fáze jsou pro naši duši vyloženě učením. V této životní etapě nemáme ještě téměř žádnou možnost používat naši svobodnou vůli, a jsme tak čistě odkázáni na tu boží. 

13. 12. 2020 - Je důležité jaký způsob a přístup k životu si vědomě volíme a vybíráme. Video v 10-ti minutách odhaluje, jak se lze na život dívat, a tím změnit dosavadní vzorec jednání, který způsoboval Vaši případnou nespokojenost. 


1. 12. 2020 - Přináším Vám vánoční poselství o tom, jak je důležité si tento čas, který právě přichází, vychutnávat ve svém klidu, s těmi kteří Vás mají opravdu za srdce rádi a vy je. 

6. 11. 2020 - Svoji vlastní realitu si vytváříme každý sám.
My jsme ti, kteří jsou zodpovědní, a to ať už vědomě či nevědomě, za své životy. Máme tedy vše, co jsme si kdy vysnívali, přáli, představovali i čeho jsme se obávali nebo strachovali. 

A to vždy přímo úměrně naší vložené energii, intenzity, četnosti a také naší síly.
V tomto ohledu rozlišuji 3 typy lidí, ve kterém z nich se poznáváte vy osobně :-) ?

29. 10. 2020 - Co je a co nám dokáže říci naše intuice? 

24. 10. 2020 - Nejpodstatnější věcí, kterou by se měl člověk zde na Zemi zabývat, je jeho duše.

Poznávat ji a rozpoznávat i její poslání a úkoly. Ruku v ruce s tím jde i poznávání naší osobnosti - naší vůle, tedy našeho ega. 

Pokud dokážeme od sebe tyto dvě roviny rozlišit, jsme schopni ego koordinovaně hlídat a tím nechat volné pole působnosti pro duchovní rozvoj náš a naší duše.

 Ego je naším přítelem a pomocníkem, umíme-li s ním zacházet.

 "Jít cestou své duše, znamená i přinášet občas oběti svému egu."

17. 10. 2020 - Co je duše, jak s námi hovoří ?
A jak se naučit rozlišovat a komunikovat s naší duší i egem?
To vše a mnohem více se dozvíte v tomto videu.

11. 10. 2020 - Koronavirus z energetického hlediska

Co pro nás znamená tato nastalá kolektivní situace z energetického a duchovního hlediska?
A co nejlepšího můžeme udělat pro sebe i své okolí?
Se dozvíte v tomto videu.

7. 10. 2020 - Situace, které nám chodí do života

Je důležité si uvědomit, že nic se nám neděje náhodou.
Všechny situace, které prožíváme, jsou nutné pro náš osobní vývoj a rozvoj. 

2. 10. 2020 - Jakým způsobem moudříme? 

Co nám moudrost přináší? 

A jak se pozitivně koukat z duchovního pohledu na bolesti a bolestivé situace, které ve svém životě prožíváme? 

To se dozvíte v tomto krátkém 6-ti minutovém videu.

29. 09. 2020 - Partnerství z energetického hlediska

Jaké druhy partnerství prožíváme zde na Zemi na úrovni duše?
Jak přistupovat k jednotlivým typům partnerství a jak nám partnerství může pomoci v našem vývoji,
se dozvíte v tomto videu. 

20. 9. 2020 - Jak funguje náš energetický systém v interakci s jiným en. systémem?

Jak správně naslouchat a porozumět těmto projevům?
Kam nás vede toto vnímání a jak moc důležité je znát své místo v jednotlivých vztazích kolem nás?


14. 9. 2020 - Kde se bere pocit štěstí? 

Jak se projevuje a co nám vesmír skrze tento pocit vlastně sděluje?


7. 9. 2020 - Jak přicházíme k našemu poslání a jak se může v průběhu života naše poslání měnit? 

To vše a něco navíc se dozvíte v tomto videu. 


1. 9. 2020 - Jak poznáme, že jdeme cestou své duše? Jaký je rozdíl mezi cestami duše, srdce a cestou našeho rozumu? Jaké výhody nám přináší, když víme jakou cestou jdeme? 

Krátká rozprava o duši a také o tom, jak to vypadá, když se cestou duše nejde. 


27. 8. 2020 - Jakmile se jednou dotkneme duchovního způsobu života, je velice pravděpodobné, že na naší cestu budou přicházet pochybnosti a nejistoty. Z našeho nitra se začne vynořovat tolik neznámých strachů, zda jsem dost dobrá/dobrý. 

Posláním tohoto krátkého videa je z toho nepanikařit a uvědomit si, že pokud je můj úmysl v situacích dobrý, tak není strach na místě. 

Že jsme lidé a chybovat je lidské, a že už s upřímností k sobě, jdeme naši cestu správně. 

23. 8. 2020 - Proč "nikdy" neříkat "nikdy", vysvětleno z energetického hlediska.

20. 8. 2020 - Ženy byly léta potlačovány a nyní přichází možnost a šance tyto kolektivní energie změnit, navrátit se do své plné síly a obnovit tak ženské energie tím správným způsobem. 

Zbavení se závislosti a najít samu sebe je poselstvím tohoto videa.

9. 8. 2020 - Duchovno a spiritualita by se neměla již více oddělovat od společenského dění.

Právě propojení duchovního myšlení s tím ryze logickým, analytickým, vědeckým a odborným, nám dává příležitost žít nohama na zemi a tvořit na základě našeho záměru duše.

Ve videu uvádím příklad na současné politické situaci a odkazu Václava Havla versus dnešního prezidenta Miloše Zemana, z pohledu jejich vnitřního záměru a energií.

7. 8. 2020 - Lidé jsou postupně vedeni a nabádání k tomu, aby žili své cesty sami za sebe. Aby se už tolik neodkazovali na rady druhých, ale spoléhali a zakusovali si život s plnou svou odpovědností a odvahou.

Duchovní učitelé a mistři nemají chtít mít své ovečky, nýbrž plně vědomé bytosti, které se postupně od nich odpoutávají a jdou si žít své životy sami za sebe. To by měla být skutečná motivace každého, kdo vede lidi.

Poslouchejte tedy skutečně své vlastní vnitřní vedení, své pocity a dejte na to, co s Vámi souzní. Kde už cítíte, že něco posloucháte jen, aby Vám něco neuniklo, nebo ze zvyku, tam budete postupně svedeni různými situacemi opět sami k sobě. 

Mnoho štěstí na své cestě při hledání sebe samých a ukotvení se ve své síle!

1. 8. 2020 - "Vše je tak, jak má být" - použití této kouzelné věty nám dává moudrost anebo je alibistickým vyjádřením našeho postoje k životu?

28. 7. 2020 - Volně navazující desetiminutové povídání o tom, jak automaticky reaguje naše tělo a energetický systém na systémy těch, se kterými se potkáváme či s nimi žijeme. 

26. 7. 2020 - Ve videu se letmo dotýkám toho, jak automaticky reaguje náš energetický systém na energetický systému toho druhého. Že je dobré si tento přirozený proces v nás minimálně uvědomovat, 
a tím pádem díky tomu vědět, kde je naše místo v jednotlivých vztazích.

Pozn.: Ve videu nejsou vyřčené zdaleka všechny případy naší emotivní reakce a chování na druhého člověka. Je zde "pouze" poukázáno na to, co mnozí nevědí a mohou díky tomu snadněji a hlouběji pochopit své tělo a tím i sami sebe.

22. 6. 2020 - Osvobození se od našich pout a vyvázání se z programů rolí - manželky, partnerky, matky....

SVOBODA - je v nás a kolem nás. Pouze na základě našich přesvědčeních a dogmat mysli si sami sobě vytváříme klec a pouta.

22. 5. 2020 - Krátká pětiminutovka apelující na jediné - Věřte si!

21. 5. 2020 - Nejsme-li v sobě ještě celiství, je možné, že si vytváříme různé formy závislostí.

Video pojednává o uvědomění si těchto závislostí a o tom, jak s nimi vědomě pracovat.

17. 5. 2020 - V úvodním videu níže se představuji a lehce zabrouzdávám do tématu práce na sobě.

Prvotní fáze práce na sobě je naše vnitřní rozhodnutí, že chci žít sebe a nebýt ve vleku událostí a lidí, kteří nás chtějí využít.

17.5.2020 - Jak se vyznat ve svých pocitech a identifikovat úmysly toho druhého...