Videa

29. 10. 2020 - Co je a co nám dokáže říci naše intuice? 

24. 10. 2020 - Nejpodstatnější věcí, kterou by se měl člověk zde na Zemi zabývat, je jeho duše.

Poznávat ji a rozpoznávat i její poslání a úkoly. Ruku v ruce s tím jde i poznávání naší osobnosti - naší vůle, tedy našeho ega. 

Pokud dokážeme od sebe tyto dvě roviny rozlišit, jsme schopni ego koordinovaně hlídat a tím nechat volné pole působnosti pro duchovní rozvoj náš a naší duše.

 Ego je naším přítelem a pomocníkem, umíme-li s ním zacházet.

 "Jít cestou své duše, znamená i přinášet občas oběti svému egu."

17. 10. 2020 - Co je duše, jak s námi hovoří ?
A jak se naučit rozlišovat a komunikovat s naší duší i egem?
To vše a mnohem více se dozvíte v tomto videu.

11. 10. 2020 - Koronavirus z energetického hlediska

Co pro nás znamená tato nastalá kolektivní situace z energetického a duchovního hlediska?
A co nejlepšího můžeme udělat pro sebe i své okolí?
Se dozvíte v tomto videu.

7. 10. 2020 - Situace, které nám chodí do života

Je důležité si uvědomit, že nic se nám neděje náhodou.
Všechny situace, které prožíváme, jsou nutné pro náš osobní vývoj a rozvoj. 

2. 10. 2020 - Jakým způsobem moudříme? 

Co nám moudrost přináší? 

A jak se pozitivně koukat z duchovního pohledu na bolesti a bolestivé situace, které ve svém životě prožíváme? 

To se dozvíte v tomto krátkém 6-ti minutovém videu.

29. 09. 2020 - Partnerství z energetického hlediska

Jaké druhy partnerství prožíváme zde na Zemi na úrovni duše?
Jak přistupovat k jednotlivým typům partnerství a jak nám partnerství může pomoci v našem vývoji,
se dozvíte v tomto videu. 

20. 9. 2020 - Jak funguje náš energetický systém v interakci s jiným en. systémem?

Jak správně naslouchat a porozumět těmto projevům?
Kam nás vede toto vnímání a jak moc důležité je znát své místo v jednotlivých vztazích kolem nás?


14. 9. 2020 - Kde se bere pocit štěstí? 

Jak se projevuje a co nám vesmír skrze tento pocit vlastně sděluje?


7. 9. 2020 - Jak přicházíme k našemu poslání a jak se může v průběhu života naše poslání měnit? 

To vše a něco navíc se dozvíte v tomto videu. 


1. 9. 2020 - Jak poznáme, že jdeme cestou své duše? Jaký je rozdíl mezi cestami duše, srdce a cestou našeho rozumu? Jaké výhody nám přináší, když víme jakou cestou jdeme? 

Krátká rozprava o duši a také o tom, jak to vypadá, když se cestou duše nejde. 


27. 8. 2020 - Jakmile se jednou dotkneme duchovního způsobu života, je velice pravděpodobné, že na naší cestu budou přicházet pochybnosti a nejistoty. Z našeho nitra se začne vynořovat tolik neznámých strachů, zda jsem dost dobrá/dobrý. 

Posláním tohoto krátkého videa je z toho nepanikařit a uvědomit si, že pokud je můj úmysl v situacích dobrý, tak není strach na místě. 

Že jsme lidé a chybovat je lidské, a že už s upřímností k sobě, jdeme naši cestu správně. 

23. 8. 2020 - Proč "nikdy" neříkat "nikdy", vysvětleno z energetického hlediska.

20. 8. 2020 - Ženy byly léta potlačovány a nyní přichází možnost a šance tyto kolektivní energie změnit, navrátit se do své plné síly a obnovit tak ženské energie tím správným způsobem. 

Zbavení se závislosti a najít samu sebe je poselstvím tohoto videa.

9. 8. 2020 - Duchovno a spiritualita by se neměla již více oddělovat od společenského dění.

Právě propojení duchovního myšlení s tím ryze logickým, analytickým, vědeckým a odborným, nám dává příležitost žít nohama na zemi a tvořit na základě našeho záměru duše.

Ve videu uvádím příklad na současné politické situaci a odkazu Václava Havla versus dnešního prezidenta Miloše Zemana, z pohledu jejich vnitřního záměru a energií.

7. 8. 2020 - Lidé jsou postupně vedeni a nabádání k tomu, aby žili své cesty sami za sebe. Aby se už tolik neodkazovali na rady druhých, ale spoléhali a zakusovali si život s plnou svou odpovědností a odvahou.

Duchovní učitelé a mistři nemají chtít mít své ovečky, nýbrž plně vědomé bytosti, které se postupně od nich odpoutávají a jdou si žít své životy sami za sebe. To by měla být skutečná motivace každého, kdo vede lidi.

Poslouchejte tedy skutečně své vlastní vnitřní vedení, své pocity a dejte na to, co s Vámi souzní. Kde už cítíte, že něco posloucháte jen, aby Vám něco neuniklo, nebo ze zvyku, tam budete postupně svedeni různými situacemi opět sami k sobě. 

Mnoho štěstí na své cestě při hledání sebe samých a ukotvení se ve své síle!

1. 8. 2020 - "Vše je tak, jak má být" - použití této kouzelné věty nám dává moudrost anebo je alibistickým vyjádřením našeho postoje k životu?

28. 7. 2020 - Volně navazující desetiminutové povídání o tom, jak automaticky reaguje naše tělo a energetický systém na systémy těch, se kterými se potkáváme či s nimi žijeme. 

26. 7. 2020 - Ve videu se letmo dotýkám toho, jak automaticky reaguje náš energetický systém na energetický systému toho druhého. Že je dobré si tento přirozený proces v nás minimálně uvědomovat, 
a tím pádem díky tomu vědět, kde je naše místo v jednotlivých vztazích.

Pozn.: Ve videu nejsou vyřčené zdaleka všechny případy naší emotivní reakce a chování na druhého člověka. Je zde "pouze" poukázáno na to, co mnozí nevědí a mohou díky tomu snadněji a hlouběji pochopit své tělo a tím i sami sebe.

22. 6. 2020 - Osvobození se od našich pout a vyvázání se z programů rolí - manželky, partnerky, matky....

SVOBODA - je v nás a kolem nás. Pouze na základě našich přesvědčeních a dogmat mysli si sami sobě vytváříme klec a pouta.

22. 5. 2020 - Krátká pětiminutovka apelující na jediné - Věřte si!

21. 5. 2020 - Nejsme-li v sobě ještě celiství, je možné, že si vytváříme různé formy závislostí.

Video pojednává o uvědomění si těchto závislostí a o tom, jak s nimi vědomě pracovat.

17. 5. 2020 - V úvodním videu níže se představuji a lehce zabrouzdávám do tématu práce na sobě.

Prvotní fáze práce na sobě je naše vnitřní rozhodnutí, že chci žít sebe a nebýt ve vleku událostí a lidí, kteří nás chtějí využít.

17.5.2020 - Jak se vyznat ve svých pocitech a identifikovat úmysly toho druhého...