Vesmírný řád

Tato léčivá kniha funguje jako pracovní pomůcka.

Každá kapitola má za úkol dovézt čtenáře k hlubšímu zamyšlení se.
Tím, že je doplněna vždy obrázkem, ke kterému jsem byla vedena, otevírá určité téma ke zpracování.
Díky tomuto způsobu práce má čtenář možnost se posunout zase o krok dál, směrem k sobě.

Kniha obsahově předává hlavní zákonitosti fungování vesmíru.
Kapitoly na sebe nijak nenavazují, nicméně takto uceleně tvoří komplex ke kladení si otázek, jemuž by měl být během života vystaven každý jedinec. Prostřednictvím tohoto způsobu předání informací a zamyšlení se, je čtenáři umožněno si odpovědět především na následující otázky:

Co obnáší jít cestou duše, srdce a rozumu?
Jak s námi vesmír komunikuje?
Jakým způsobem na sobě máme pracovat?
A co všechno může být příčinou našich slabých, či silných stránek?
Věřím, že každý, koho bude lákat si knihu přečíst, si odnese alespoň malou, nicméně pro svůj život zde na Zemi, důležitou informaci.

Po objednání si a zakoupení e-knihy, zasílám knihu v PDF na Váš email.

250,00 Kč