Záhořovo lože

26.07.2021

Jedná se o období, životní úsek, který může být různého trvání - od počtu hodin, přes dny, 
ale i týdny. 

Nezávisle na Vaší vůli jste vrženi do naprostého zvnitřnění, ve kterém ve Vás probíhá projekce Vašeho dosavadního života nebo určitého období.

Jako na plátně se Vám v mysli vynořují různé zásadní životní situace, které jste doposud prožili.

Mohou se Vám otevírat vhledy do minulých životů anebo též nacházet odpovědi na určitá jednání lidí kolem Vás. 

Tyto projekce Vám jsou zobrazovány přesně tak, jak potřebujete pro to, abyste si z nich odnesli důležitá uvědomění, pochopení anebo se dostali k pokání s prosbou o odpuštění.

Vše prožíváte velice hluboce, přes srdce i duši a je možné, že se Vám k tomuto vnitřnímu stavu přidají i fyzické příznaky ve formě různých druhů bolestí či nachlazení.

Podpořte tyto stavy klidem a bezpečím.

Celý proces je velice individuální a záleží na Vašem konkrétním dosavadním jednání z pozice ducha, nikoliv z pozice pozemského světa.

Bolest a síla celkového uvědomění z tohoto prožitku je přímo úměrná Vašemu dosavadnímu jednání.

Po tomto procesu se můžete cítit otupěle, velice prázdně či zmateně. Nicméně vždy to znamená, že jste si prošli určitým obdobím a touto formou jste se mohli očistit a vstoupit do nového životního cyklu. 

Obvykle zcela odlišného s již odlišným vnímáním sebe i svého okolí.

Jedná se o poměrně silný životní moment / období, proto Vám sděluji touto formou, že se není čeho obávat, neboť se jedná o nezbytnou součást Vašeho duchovního vývoje.

Mnoho štěstí!