Úděl žen

28.04.2021

Slýchávám často, že ženy mají být - ty chápavé - pro muže v jejich okolí. Chápavé a milující k mužům, kteří mají nějaké vrtochy nebo nemají zrovna dobrou náladu. Že právě to je jedním z jejich důležitých údělů zde na Zemi.

Ale nemá toto být až druhořadé, neboť nejprve je nutné, aby ženy se chovaly a vystupovaly ve všech situacích s patřičnou sebeúctou a ušlechtilostí, tvořily a žily v harmonii a skutečném napojení na Boha? 

To by pak přeci mužům bylo naopak dosti trapné, a vůbec si nedovolili, své vrtochy na ženy přenášet?

Své špatné nálady by si museli rovnou v sobě zpracovávat, což by vedlo i k jejich značnému osobnímu růstu. Nechovali by se jak hašteřiví kluci, kteří ze svých partnerek mají spíše maminky či vychovatelky, kterých si pak neváží a následně od nich utíkají k jiným. Podvědomě hledat tu skutečnou ženu, která je nenásilně dovede k tomu, se duševně rozvíjet a tvořit společně pro lepší Zem.

To je myslím hlavním úkolem ženy. Mít na paměti, že je v popředí celé situace, neboť dokáže dopředu nacítit a výcítit drobné nuance, o kterých muž nemá zatím ani ponětí.

Čím více je žena čistější, osobitější a zná svou hodnotu, tím spíše si k ní muž nedovolí být zlý, ukrutný, či ji jakkoliv ponižovat.
A pokud toto vše i přesto muž jí dělá, tak pouze ze svého ega, že žena mu nejde po jeho vůli a nemá ji tam, kde chce mít. To však vypovídá pouze o jeho osobnosti a charakteru, a s takovým mužem by se žena vůbec zahazovat neměla.

Ve své podstatě však hodný muž, má-li vedle sebe skutečně sebevědomou ženu se správnými morálními hodnotami, ten pak koná tak, aby i ona si jej mohla též vážit, a tak spolu vykonávají dílo prospěšné pro celou společnost.

Je tedy nutné, aby ženy už konečně byly:

Vědomé si svého půvabu, ne však býti z toho domýšlivé.
Vědomé si své schopnosti dobře vycítit, ne však tuto schopnost využívat k manipulaci.
Vědomé si svého silnějšího napojení a vnímavosti Boha, ne však se z toho povyšovat nad muže, ale býti mu spíše ukazatelem, tak aby mohli společně tvořit pro blaho celé společnosti.

Nechť se tak už nyní děje!