Obecná zamyšlení #1

27.01.2020
  • Sdílíme-li s někým své pocity, dělejme to s veškerou zodpovědností, neboť je tímto druhému předáváme a tím o ně současně i přicházíme.


Všimli jste si, že když v sobě máme neutuchající radost a podělíme se o ni s někým, kdo ji pouze absorbuje a my ji s důvěřivou otevřeností ze sebe všechnu dostaneme, za nedlouho se stane, že ta radost v nás mizí a naopak osobě sdílející je přidána?
Totéž platí i s jakoukoliv jinou emocí či pocitem. Sdílený smutek, je smutkem, který z nás sice rázem odchází, cítíme úlevu, ale druhému naopak přitěžujeme.
Sdílejme tedy zodpovědně!


  • Vždy záleží, z jakého zdroje uvnitř nás vycházíme. Zda ze zdroje strachu či ze zdroje lásky a přijetí. Takové potom máme i vztahy se svým okolím.

Řešíme-li situace pod vlivem strachu, je to pro nás vždy do budoucna nepříznivé, nehledě na to, že svůj strach takto šíříme i dál.


  • Nejistota v nás odhaluje naše strachy a stinné stránky. Nejistota nám do života přichází právě proto, aby nám byly tyto stránky odhalovány a my na nich mohli pracovat.

Žijme vědomě a děkujme tak za nejistotu, která nás jednou za čas ve svých životech navštěvuje. Díky ní totiž v sobě můžeme objevit to, na čem bychom měli zapracovat.

Někomu nedůvěřujete?
Nedůvěra v dotyčnou osobu, může být ve skutečnosti váš strach ze selhání nebo vaší žárlivostí, lakotou, nevírou v sebe...

Dokážete se s tímto ztotožnit?