Nesnažme se nabourávat do tajemství druhého (tedy do řádu vesmíru)

21.07.2020

Kdy se stáváme vlastními strůjci svého života?

Tehdy, když jednáme dle vesmírného řádu, dle pravidel čistoty a dobra konáme to, co nám dělá dobře na duši, a tím tvoříme svoji šťastnou realitu. Protože když žijeme a jednáme podle naší duše a toho, co jí (nám) dělá dobře, tak nás to posouvá v rámci duchovního
a lidského vývoje směrem kupředu.

A souběžně s tím se i oprošťujeme od potřeby znát a vědět všechno.

Tím už přistupujeme na vesmírný řád, ve kterém nám je přesně ukazováno, co máme vidět už nyní a co naopak potřebujeme pro svůj vývoj vědět až za nějaký čas.

Jakýmkoliv nabouráváním se do vyššího plánu, měníme svoji cestu i ovlivňujeme cestu jiným. Pokud se dozvídáme zprávy, na které ještě nejsme vývojově připraveni (například prostřednictvím své zvědavosti), můžeme si tím ublížit a narušit tak plynulou cestu své duše.

Proto důvěřujme vesmíru, ten zabezpečí vždy, že pravda k nám přijde, až bude mít přijít. Přesněji řečeno, dozvíme se přesně to, co máme a kdy máme.

Děje se tak ve všech oblastech života i v různých povolání. 

Ukažme si příklad na povolání soukromého detektiva. I ten se dozvídá jednotlivé indicie postupně a jde po stopách pachatele tak, jak ho to vede. I když by samozřejmě v jeho zájmu bylo vědět vše okamžitě, musí být trpělivý a oddaný, aby dostál vyřešení svého případu. Mnohdy aniž by si to uvědomoval, rozkrývají se mu veškeré situace právě v souladu pro jeho vývoj a kooperaci s vyššími silami.

Vesmír nedělá rozdíly. Řád je dán a jasný pro všechny. A to ať už si toho jsme či nejsme vědomi.

Každý má nějaká svá tajemství. I když se jedná o sebemenší zlozvyk, za který se stydí
a skrývá, je to tak v pořádku. Dokud jej máme potřebu skrývat, poslouchejme se. 

Netlačme však v tomto ohledu stejně tak ani na druhé. Pokud nejsou připraveni nám sdělit svá tajemství anebo nechtějí mluvit o jistých situací, zcela to respektujme.

Teprve až jednotlivé informace a tajemství začnou vycházet na povrch, se zachovejme dle svého srdce, svědomí, zkušeností a vývoje, který nám dále formuje naši cestu.