Kdo je pro nás ten "správný"

14.02.2020

Kdo je ten "správný"?

Ten správný člověk pro vás na vaší cestě, bude chtít jít s vámi.

Ten, kdo k vám patří, vás bude následovat.

Nemá tedy cenu vymýšlet a dávat svou sílu někomu, kdo o to nestojí a už vůbec ne, se kvůli němu měnit a snažit se ho získat na svou stranu.

"Kdo chce s vámi být, s vámi půjde..."

Je však také důležité hlídat si, zda má na vaší cestě skutečně být.

Naše cesta životem má být stálá a vědomá.

To znamená, že i když pracujeme nebo žijeme s lidmi, o kterých si myslíme "své", je třeba vydržet /máme-li v té situaci být/ a soustředit se na sebe. Těmto lidem nedávat svoji energii, tedy je ani nekritizovat, nehodnotit a neradit jim...vlastně je důležité je v té chvíli vůbec neřešit.
Třeba si totiž zrovna s nimi potřebujeme něco odžít a něčemu se díky nim přiučit či se o sobě něco dozvědět.

Pro svůj duchovní a vnitřní vývoj je dobré si začít klást v tu chvíli otázku:
"Co nám přináší a ukazuje, že tyto lidi máme ve svém životě?".

Velice často si totiž právě díky nim dokážeme uvědomit čeho si můžeme na sobě vážit
a na čem naopak bychom měli zapracovat.
Toto uvědomění nás potom vede zase o kus dál, do další fáze.

Naším úkolem je vydržet a nepodléhat různým tlakům z okolí.
Musíme si hlídat jak tlaky, které nás vedou tam, kam nechceme. To znamená, že po nás někdo neustále vyžaduje něco, s čím nesouzníme anebo se nám snaží vnutit pocit, že jsme neschopní.

Tak si musíme umět hlídat i ty tlaky okolí, kterými nám někdo pochlebuje a snaží se nám zalíbit. A to obvykle jen pro to, aby od nás něco získal. Ať už by se jednalo o naše dostatečné uznání nebo naši pozornost, chválu či respekt, které si nezaslouží.

Pokud nic z výše uvedených hodnot k danému člověku necítíme, nedávejme mu to jen proto, že to vyžaduje.

"Jakmile necítíme "dát" v srdci, nedávejme."

Neboť pokud dáváme, ubližujeme tím především sami sobě. Ponižujeme tak svoji sebehodnotu a dáváme svoji sílu a energii někam, kam nepatří, což nás oslabuje a dehonestuje.

Toto chování může pramenit ze snahy úniku sami před sebou, ze zbabělosti
či nedostatku odvahy a síly v nás, říci druhéme NE a tím konat dle našeho srdce.