Jak s námi komunikuje vesmír?

13.10.2020

Situace, které nám přichází do života, můžeme z různých úhlů pohledu vítat, odsuzovat či jinak hodnotit. Jedna věc je však jistá, že všechny situace, které nás jakkoliv emočně, psychicky či fyzicky ovlivňují, pro nás mohou být i jakýmsi ukazatelem či upozorněním.

Významnou zprávou pro nás z vesmíru je jistě nemoc. Buďto nám říká: "Člověče, řádně se zamysli nad tím, jak poslední čas myslíš, konáš a žiješ." anebo nás život potřebuje jednoduše zastavit.
Potřebuje nás zklidnit, odkázat na lůžko, do svého klidu, a především do svého nitra.

Zda se jedná o pouhé zastavení se, nebo hlubší zamyšlení nad svým životem a jeho následnou změnou, se dozvíme, když budeme v sobě hledat. A také samotný průběh nemoci je jakousi komunikací a spoluprací mezi námi a nebesy.

Někdy víme ihned, že se příliš stresujeme, rozčilujeme, spěcháme, za něčím se honíme, a tak jsme zastaveni prostřednictvím vyvrknutého kotníku, chřipky anebo jen ukopnutého palce u nohy.

Někdy ale přichází do života vleklá situace, která není pouhou jednorázovou vlnou pochopení
a uvědomění si, z něhož si máme vzít ponaučení, nýbrž kompletní přestavbou našeho života.

Snad více lidí již začíná vnímat svůj život ve více rozměrech. Ne pouhým jednosměrným pohledem, ale začínají vidět v jednotlivých dennodenních záležitostech i symboliku.

Že když si například pokydám tričko v restauraci na významném setkání s významnými hosty, buďto mi to říká, abych se zklidnil/a, více soustředil/a, šel/šla tzv. "k sobě" anebo nás chce vesmír shodit v očích druhých i v těch našich, neboť máme o sobě příliš vysoké mínění?

Odpověď velmi rychle najdeme ve svém introspektivním zahloubáním se v sobě a v nalití si čistého vína.

Každopádně většina zdarů, životních radostí a úspěchů jsou odměnou "za něco". A o nás je, abychom si dokázali přiznat, zda jsme se o tuto odměnu skutečně přičinili poctivě a pak si ji také dovolili, v tom zdravém módu, i přiznat a prožít.

PS: Dostávám různá hodnocení a otázky od lidí a jednou z těch nejčastějších v tomto kontextu je:

"Podívejte se, tento zlý člověk je chamtivý a lakomý, a přitom se mu tolik daří. Má spoustu peněz, jezdí si neustále na dovolené, má drahá auta, domy, a jistě se nejedná o čistě vydělané peníze. Navíc je zdravý, má hodnou ženu, a tak zde nevidím žádnou spravedlnost."

Odpověď: Uvědomme si, že život jako takový, není pouze o časovém sledu od narození do teď, ale že naše duše získává zkušenosti po staletí, tisíciletí, a možná i déle, to je dosti individuální. Takže toto jednoznačné konstatování, je velice úzkým náhledem na celou situaci.

"Jak to, že je danému člověku umožněno mít tolik peněz z nekalé činnosti? Kde je ten Bůh? Kde je dobro? Kde je ta spravedlnost?"

My nevidíme, co udělal a jak jednala jeho duše v dávné minulosti, čím že si vlastně zasloužil peníze a majetek pro tento život? A není to náhodu také pro jeho duši zkouška, která ho otestuje, jak s těmi všemi prostředky nyní naloží?

Pokud totiž v tomto životě nejedná v souladu s vyšším dobrem tím způsobem, že by mohl například pomáhat druhým, kteří to potřebují, ale naopak se rozhodl si žít na vysoké noze s opovržením, jedno je jisté, pro každého boží mlýny melou...a já si troufám říct, že nyní určitě o dost rychleji, než bychom si mohli vůbec kdy představit😊.