Inspirace

22.06.2021

Nejprve zjišťuješ, že existuje i jiný svět.

Uvědomuješ si, že jsi žil /a v iluzi a chceš znát pravdu.

Necháváš si pomáhat a inspirovat ostatními, které už tou cestou kráčí delší čas.

Až nakonec poznáš, že nepotřebuješ ostatní, ale už zvládneš sám / sama za sebe žít svůj život
a rozhodovat se.

Teprve tehdy se stáváš strůjcem a vykonavatelem svého života, v plné odpovědnosti za sebe
a potažmo i okolí.

Ty sám / sama se stáváš inspirací.