Expanze a rozvoj naší duše

13.04.2021

Na Zemi se rodíme nejen se svým posláním, dokončováním či postupu v rozjednaných úkolech
z předchozích životů, ale také pro očistu a expanzi naší duše.

Očista duše představuje situace, kdy jsme se dle božího řádu nezachovali zrovna nejlépe, a tím jsme se energeticky pošpinili a ponížili. 

Protože vše, co nekonáme s dobrým úmyslem, ale s úmyslem toho někomu ublížit, někomu nepřát, nás pochopitelně zanáší a oddaluje od Boha, a to doslova a do písmene.

Negativní emoce a skutky jsou totiž, vyjádříme-li je hmotnostní veličinou, těžší než skutky pozitivní, které jsou svou konzistencí povznášející a lehké. Negativní emoce mají především tmavé barvy
a ten, kdo je kupříkladu schopný vidět auru a energie, dokáže poměrně jasně odhadnout, jak se daný člověk cítí, jak je jeho tělo zaneseno, a jak se mu už jeho dlouhodobé chování projevuje
a usedá na konkrétní lidské orgány.

Jen tak pro zajímavost není žádným tajemstvím, že sebelítost je ještě těžší energií než kupříkladu zlost. Sebelítostí jsme v takovém pochmurném stavu, který nás vede níže a níže, a tím se stáváme oběťmi neschopnými silné reakce a řídit si svůj život.

Proto je velice dobré si vědomě své emoce kontrolovat a nenechávat se jimi strhávat, neboť důsledky z nich vyvěrající mohou přinést jedinci spíše starosti než radosti.

Co se týče expandování naší duše, děje se tak, jdeme-li oddaně naši cestu, která je předem dána, ale i postupně měněna, což je dáno naším aktuálním chování, jednáním a myšlením.

Rozvíjíme-li svou duši učením, vzděláváním, prožitými zkušenostmi, moudříme a stáváme se tak spojeni s vyšším vědomím, které nás také částečně vede naší cestou dál.

Naše duše, čím více je roztažena do prostoru a zářivá, tím lépe se dovede nacítit na svůj domov
a naladit na jednotlivé úkoly, které zde má vykonat. Dokáže vyslyšet volání jiných duší a lépe identifikovat, co se po ní od nich žádá. Takováto duše se lépe orientuje ve společnosti, rozeznává lidi dobré od těch méně dobrých a pomáhá svým jednáním naší planetě, potažmo celému vesmíru.

Duše rozprostírající se do prostoru a zářící pro jiné bytosti, je silnou inspirací druhým a pod silnou ochranou vyšších dobrých sil.

A to je, si myslím, poměrně silný důvod, proč být dobrý. :-)