Ing. Aneta Schauerová

Knihy, obrazy, texty a videa

Hledání pravdy a poznání

Hledám pravdu. Pídím se po příčinách a důsledcích různých životních situacích a také tím poznávám samu sebe.

Paralelně s tím vznikají obrazy, videa, texty a knihy, které píši z čistého přesvědčení
a úmyslu předávat a nasměrovávat všechny lidi, kterým má tvorba připadá alespoň trochu zajímavá či přínosná.