Články k zamyšlení

Naše cesta vesmírem odráží naše již prožité životy včetně života, který aktuálně žijeme zde na Zemi. Každá naše myšlenka, čin i slovo danou cestu formují a vytváří její další směr. To my jsme strůjci naší budoucí cesty a našich dalších životů. Je důležité si uvědomit, že vše co teď prožíváme, je odpovědí na náš dosavadní život

Oheň

20.10.2021

Přátelé toto se nás zrovna týká. Každého trošku jinak a třeba v jiných oblastech života, ale stojíme před ohněm - životní výzvou a úkolem. Proto je důležité si být už vědomí toho, kdo jsme a koho nebo co máme před sebou.
Mnoho štěstí!

Normální

13.09.2021

Ve společnosti je dána norma společenského chování, etikety. Úzus podle, kterého by bylo vlastně jednoduché žít, pokud by ovšem člověk nebyl naprosto individuální osobností se svými vlastními touhami, představami, se svými slabinami, odchylkami a výjimečnostmi.

Naše nepříjemné pocity, úzkosti, naštvanosti, vše negativní, co pociťujeme, jsou našimi vodítky, jak se postupně dostat a být ve stavu, kdy nás nebude nic rozrušovat a staneme se odolnějšími, moudřejšími a vyrovnanějšími.

Nezávisle na Vaší vůli jste vrženi do naprostého zvnitřnění, ve kterém ve Vás probíhá projekce Vašeho dosavadního života nebo určitého období.

Neukočírované emoce a snaha vždy pomoci druhým, pramení z neuktovení sebe samého.

Inspirace

22.06.2021

Nejprve zjišťuješ, že existuje i jiný svět.

Osobnost člověka je tvořena mnoho aspekty. Jedná se o jeho charakter, povahové rysy, jeho tělesnou schránku, životní styl, tedy oblékání, strava, návyky. Dále je osobnost člověka tvořena tím, jak daný jedinec absorbuje do svého pole kolektivní energie, jak se jimi nechává ovlivňovat. Zda žije život sám za sebe, anebo je ve vleku rodových programů...

Úděl žen

28.04.2021

Slýchávám často, že ženy mají být - ty chápavé - pro muže v jejich okolí. Chápavé a milující k mužům, kteří mají nějaké vrtochy nebo nemají zrovna dobrou náladu. Že právě to je jedním z jejich důležitých údělů zde na Zemi.