Články k zamyšlení

Situace, které nám přichází do života, můžeme z různých úhlů pohledu vítat, odsuzovat či jinak hodnotit. Jedna věc je však jistá, že všechny situace, které nás jakkoliv emočně, psychicky či fyzicky ovlivňují, pro nás mohou být i jakýmsi ukazatelem či upozorněním.

Duše je jako předem nastavený program, jenž nás vede přesně podle naprogramovaných kroků. Jedná se o vnitřní, poměrně silné vedení, kterým se dokážeme řídit automaticky.

Jednou ze situací, o které bychom mohli říci, že se řadí mezi ty těžké, je situace, ve které dokážeme téměř jasně vidět jednání a chování našich blízkých, která jim zaručeně neprospívají, a přitom nemůžeme zasáhnout.

Změna směru

01.09.2020

Čas od času nám přichází do života tzv. změna výhybky našeho směrování. Jsme v situaci, kdy si už myslíme, že známe svou cestu. Žijeme v pocitu, že již přesně víme, kam směřujeme, s jasně poskládanými životními prioritami, a pak najednou "bum, prásk!" a všechno je jinak.

O moudrosti

18.08.2020

"Moudrost znamená méně mluvit ve chvílích, ve kterých jsme dříve hovořili hodně a naopak mluvit více ve chvílích, kdy jsme dříve mlčeli."