Články k zamyšlení

V první řadě je třeba si uvědomit, že my - jakožto lidské bytosti, které jsme tvořeni fyzickým tělem z masa a kostí, jsme také bytostmi energetickými, jejichž nejdůležitější energetickou složkou je esence z boží podstaty - naše duše.

Tato snaha většinou přichází, jestliže cítíme že to, jak žijeme, není úplně podle našich představ a víme, že pokračováním v tom, co probíhá, se dostaneme někam, kde bychom se cítili nešťastně.

Umírněnost

03.11.2020

Být umírněný znamená nereagovat urychleně dle aktuálních emocí, ale vyčkat si na rozmluvu své duše.

Situace, které nám přichází do života, můžeme z různých úhlů pohledu vítat, odsuzovat či jinak hodnotit. Jedna věc je však jistá, že všechny situace, které nás jakkoliv emočně, psychicky či fyzicky ovlivňují, pro nás mohou být i jakýmsi ukazatelem či upozorněním.

Duše je jako předem nastavený program, jenž nás vede přesně podle naprogramovaných kroků. Jedná se o vnitřní, poměrně silné vedení, kterým se dokážeme řídit automaticky.

Jednou ze situací, o které bychom mohli říci, že se řadí mezi ty těžké, je situace, ve které dokážeme téměř jasně vidět jednání a chování našich blízkých, která jim zaručeně neprospívají, a přitom nemůžeme zasáhnout.

Změna směru

01.09.2020

Čas od času nám přichází do života tzv. změna výhybky našeho směrování. Jsme v situaci, kdy si už myslíme, že známe svou cestu. Žijeme v pocitu, že již přesně víme, kam směřujeme, s jasně poskládanými životními prioritami, a pak najednou "bum, prásk!" a všechno je jinak.

O moudrosti

18.08.2020

"Moudrost znamená méně mluvit ve chvílích, ve kterých jsme dříve hovořili hodně a naopak mluvit více ve chvílích, kdy jsme dříve mlčeli."